Başlangıç » TYÇÇ / Program Yeterlilikleri Matrisi

TYÇÇ / Program Yeterlilikleri Matrisi

Türkiye YükseköğretimYeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ(Kuramsal, Olgusal) Bilgi 1 X
Bilgi 2 X
BECERİLER(Bilişsel, Uygulamalı) Beceri 1  X X
Beceri 2  X
Beceri 3 X
YETKİNLİKLER(Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

Yetkinlik 1  X
Yetkinlik 2  X
Yetkinlik 3
YETKİNLİKLER(Öğrenme Yetkinliği) Yetkinlik 1  X
YETKİNLİKLER(İletişim ve Sosyal Yetkinlik) Yetkinlik 1
Yetkinlik 2
Yetkinlik 3
Yetkinlik 4  X
YETKİNLİKLER(Alana Özgü Yetkinlik) Yetkinlik 1  X
Yetkinlik 2  X
Yetkinlik 3  X