Başlangıç » Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans

Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans

1.       Yarıyıl

Kodu Ders adı Kredi AKTS
AKTB 523 İleri Olasılık Teorisi 3 – 0 – 3 8
AKTB 505 Yatırım ve Finans Matematiği 3 – 0 – 3 8
ACTS 5xx Seçmeli Ders 3 – 0 – 3 8
XXXX 5xx Seçmeli Ders 3 – 0 – 3 8
Toplam Krediler 12 32

2.       Yarıyıl

Kodu Ders adı Kredi AKTS
AKTB 524 Sigorta ve Finans İçin İstatiksel Modeller 3 – 0 – 3 8
AKTB 5xx Seçmeli Ders 3 – 0 – 3 8
XXXX 5xx Seçmeli Ders 3 – 0 – 3 8
AKTB 582 Seminer 0 4
Toplam Krediler 9 28

3.       Yarıyıl

Kodu Ders adı Kredi AKTS
XXXX 5xx Seçmeli Ders 3 – 0 – 3 8
XXXX 5xx Seçmeli Ders 3 – 0 – 3 8
AKTB 580 Uygulama Projesi 3 – 0 – 3 14
Toplam Krediler 9 30

Güz Dönemi Seçmeli Dersler

Kodu Ders adı Kredi AKTS
AKTB 501 Aktüerler için Matematik 3-0-3 8
AKTB 507 Risk ve Sigorta 3-0-3 8
AKTB 529 Risk Teorisi 3-0-3 8
AKTB 511 Emeklilik Fonları 3-0-3 8
AKTB 513 İtibar Teorisi 3-0-3 8
AKTB 515 İstatistiksel Karar Teorisi 3-0-3 8
AKTB 519 Finans Uygulamalı Zaman Serileri 3-0-3 8
AKTB 531 Aktüeryal Modeller I 3-0-3 8
ISLT 513 Yönetim Muhasebesi 3-0-3 8
ULTF 561 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3-0-3 8
EKON 503 Ekonometri 3-0-3 8
PLAW 507 Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  3-0-3
PLAW 509 Anonim Ortaklıklarda Haklar Sistemi ve Özellikle Azınlık Hakları  3-0-3 8
PLAW 511 Rekabet Hukukunda Dikey Antlaşmalar  3-0-3
PLAW 513 Uluslararası Deniz Yoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğu  3-0-3 8
PLAW 515 Avrupa Birliği Usul Hukuku  3-0-3 8
PLAW 517 Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku  3-0-3 8
PLAW 519 Fikri Mülkiyet Hukukunda Tazminat Davaları  3-0-3 8
PLAW 521 Uluslararası Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu  3-0-3 8
PLAW 523 İş Hukukunda Üçlü İlişkiler  3-0-3 8
PLAW 525 Fikri Mülkiyet Hukuku  3-0-3
PLAW 527 Limited Şirket Hukuku  3-0-3 8
PLAW 529 Banka Kredi Alacaklarının Tahsili Usulü  3-0-3 8
PLAW 531 Milletlerarası Tahkim Hukuku  3-0-3
PLAW 533 İflas İş Hukuku  3-0-3 8
PLAW 535 Yeni Medeni Yargılama Sistemimizde İspat ve Deliller  3-0-3 8

Bahar Dönemi Seçmeli Dersler

Kodu Ders adı Kredi AKTS
AKTB 502 Aktüerler için İleri Matematik 3-0-3 8
AKTB 506 Hayat Sigortaları Matematiği 3-0-3 8
AKTB 508 Finansal Türevler 3-0-3 8
AKTB 510 Hayat ve Diğer Kontenjanslar 3-0-3 8
AKTB 512 Reasürans Teorisi 3-0-3 8
AKTB 514 Demografi 3-0-3 8
AKTB 518 Sigorta ve Finans için Olasılıksal Süreçler 3-0-3 8
AKTB 532 Aktüeryal Modeller II 3-0-3 8
AKTB 534 Hayat Dışı Sigortalar Matematiği 3-0-3 8
ULTF 512 Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim 3-0-3 8
ULTF 562 Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi 3-0-3 8
ISLT 566 Uluslararası Finans 3-0-3 8
ISLT 514 Finansal Yönetim 3-0-3 8
ISLT 642 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 3-0-3 8
ISLT 626 Uygulamalı Finans Araştırmaları 3-0-3 8
ISLT 652 Risk Yönetimi 3-0-3 8
ISLT 654 Sermaye Piyasası Finansal Kuramları 3-0-3 8
ISLT 658 Türev Piyasaları 3-0-3 8
PLAW 502 Güncel Atipik Sözleşmeler  3-0-3 8
PLAW 504 Genel İşlem Şartları  3-0-3 8
PLAW 506 Sözleşme Dışı Sorumluluk  3-0-3 8
PLAW 508 İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 3-0-3 8
PLAW 510 Mülkiyet Hukukunun Tarihsel Gelişimi 3-0-3 8
PLAW 512 Mal Rejimleri  3-0-3
PLAW 514 Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Belgelerin ve Özellikle Konişmentonun İspat Kuvveti  3-0-3
PLAW 516 Deniz yoluyla Eşya Taşıma Sözleşmeleri 3-0-3
PLAW 518 Mesafeli Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk 3-0-3
PLAW 520 Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  3-0-3 8
PLAW 522 Konut Finansmanı Sözleşmeleri (Mortgage ) 3-0-3
PLAW 524 Evlat Edinme Hukuku 3-0-3 8
PLAW 526 Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk  3-0-3 8
PLAW 530 İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları  3-0-3
PLAW 532 Sözleşmelerde Yer Alan Usuli Kayıtlar 3-0-3 8
PLAW 534 Milletlerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Usulü 3-0-3 8
PLAW 536 İcra ve İflas Hukukunda İtirazın İptali Davaları 3-0-3
PLAW 538 Gıda Hukuku 3-0-3