Başlangıç » Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1.  Aktüeryal teknikleri anlayıp uygulayabilecek bilgi ve beceri donanımı edinmek

2. Aktüerya Bilimlerinin gelişmesine katkıda bulunacak kuramsal araştırmalar yapabilme

3. Aktüeryal, sigortacılık, risk yönetimi ve risk analizi konularında uygulamalı araştırmalar yapabilme

4. Riski tanımlayabilme, ölçebilme, değerlendirebilme ve yönetebilme.

5. Bir soruna, temel bileşenlerini çıkararak ve aktüeryal ve istatistiksel modeller kullanarak çözüm bulabilme

6. Aktüeryal modellere ilişkin teori ve matematiksel risk analizi yöntemlerini, finans ve sigortacılık sektöründeki sorunların çözümüne uygulayabilme

7. Aktüerya, istatistik, matematik yazılım paketlerini ve diğer bilgisayar programlama araçlarını etkin kullanabilme

8. İlgilenilen herhangi bir konuda veri ve bilgi toplayabilme ve sonuçlar çıkarabilme

9. Birey ve takım üyesi olarak etkin çalışabilme

10. Aktüerya alanında belli bir konuda detaylı araştırma yapabilme ve edindiği bilgiyi kullanabilme