Başlangıç » Başvuru ve Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Başvuru ve Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Transkript
 3. Referans Mektubu (Formu indirmek için tıklayınız)
 4. Niyet mektubu
 5. Nüfus cüzdanı örneği
 6. Özgeçmiş (CV)

Üniversitemizce akdedilen protokoller kapsamında başvuran kurum çalışanı adayların ayrıca kurum kimliği veya kurumda çalıştıklarını gösterir belgeyi ön başvuru sırasında getirmeleri gerekmektedir. Protokollerimize ulaşmak içintıklayınız.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Onaylı Diploma Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 2. ALES sonuç belgesi
 3. Yabancı dil yeterlilik belgesi YDS, KPDS ve TOEFL gibi YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlara ait sonuç belgesi (Yüksek Lisans programlarına kayıtlanacak öğrenciler için %100 yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olduklarına dair bir belge yeterlidir. Doktoraya kaydolmak için dil sınavı belgesi gereklidir.)
 4. 6 adet Fotoğraf
 5. İkametgah belgesi
 6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
 7. Ders ücretinin ödendiğine ilişkin dekont