Başlangıç » Aktüeryal Bilirkişilik

Aktüeryal Bilirkişilik

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Programı son zamanlarda farklı bir alanda daha hizmet vermek isteyen kişiler içinde uygun bir yüksek lisans programı haline dönüştürülmüştür.

Adliyelerde bilirkişilerin görevleri oldukça önemlidir. Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır.  Mahkemelerde TAZMİNAT HESABI için seçilecek bilirkişiler için YARGITAY kararı vardır. Bu karar gereğince mahkemelerce seçilecek bilirkişinin, bu tazminatın nitelik ve amacını bilecek hukuki bilgi ve ayrıca AKTÜERYA kurallarını uygulayabilecek yetenek ve yetişkinliğe sahip olması gerekir. (YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2006/18597 E.N , 2007/7640 K.N.) Yargıtayın bu kararına istinaden tüm adliyelerde bu konuda ki bilirkişiliklerin sayısı yok denecek kadar azdır.

Özellikle tazminat hesaplamalarında yetkin olmayan kişilerin yaptığı hesaplama hatalarından dolayı davalar uzamakta ve çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle bu hesaplamaların uzman kişiler tarafından yapılması son yıllarda zorunlu hale gelmiştir. Benzer durumlar için avukatlar takip ettikleri davalarda bu tür hesaplamaların doğru olmadığını düşündüklerinde bu alanda uzman kişilerden destek beklemektedirler.

Bizlerde tüm bu sıkıntılara çözüm bulabilmek adına; Yaşar Üniversitesi olarak 2015-2016                 eğitim-öğretim yılında yeniden düzenlenen müfredatımız ile Aktüeryal Bilirkişilik yapmak isteyen kişilere gerekli alt yapının sağlanması hedeflenmiştir.  Programımız; Hukuk Anabilim Dalı’ndan derslerle zenginleştirilen seçmeli ders havuzu sayesinde Aktüerya Bilirkişilik yapmak isteyen kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, ayrıca bilirkişi raporlarının müvekkillerinin davasını takip eden avukatlar ve adalete erişimi gerçekleştirecek olan hâkimler tarafından daha bilinçli olarak takip edilebilmesinin ve değerlendirebilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu programa avukatlar dahil bu alanda uzmanlaşmak isteyen ve başvuru koşullarını sağlayan herkes katılabilir.  Yaşar Üniversitesi’nin İzmir Barosu ve farklı kurumlarla çeşitli protokolleri bulunmaktadır. Bu protokoller sayesinde eğitim-öğretim ücretleri için özel indirimler bulunmaktadır.