Başlangıç » Duyurular » Aktüeryal Bilirkişilik Yapmak İsteyenler!!!

Aktüeryal Bilirkişilik Yapmak İsteyenler!!!

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı son zamanlarda farklı bir alanda daha hizmet vermek isteyen kişiler içinde uygun bir yüksek lisans programı haline dönüştürülmüştür.
Adliyelerde bilirkişilerin görevleri oldukça önemlidir. Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır. Mahkemelerde TAZMİNAT HESABI için seçilecek bilirkişiler için YARGITAY kararı vardır. Bu karar gereğince mahkemelerce seçilecek bilirkişinin, bu tazminatın nitelik ve amacını bilecek hukuki bilgi ve ayrıca AKTÜERYA kurallarını uygulayabilecek yetenek ve yetişkinliğe sahip olması gerekir. (YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2006/18597 E.N , 2007/7640 K.N.) Yargıtayın bu kararına istinaden tüm adliyelerde bu konuda ki bilirkişiliklerin sayısı yok denecek kadar azdır.
Bu nedenle Yaşar Üniversitesi olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yeniden düzenlenen müfredatımız ile Aktüeryal Bilirkişilik yapmak isteyen kişilere gerekli alt yapının sağlanması hedeflenmiştir. Programımız; Hukuk Anabilim Dalı’ndan derslerle zenginleştirilen seçmeli ders havuzu sayesinde Aktüerya Bilirkişilik yapmak isteyen kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, ayrıca bilirkişi raporlarının müvekkillerinin davasını takip eden avukatlar ve adalete erişimi gerçekleştirecek olan hâkimler tarafından daha bilinçli olarak takip edilebilmesinin ve değerlendirebilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.