Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

Aktüerya; matematik, istatistik ve finans teorilerine dayanarak gelecekteki belirsiz olaylarla ilgili risklerin finansal sonuçlarını analiz eden ve risk yönetimine ilişkin her çeşit sigorta planlarının oluşturulmasını araştıran, interdisipliner özelliğe sahip bir bilim dalıdır.

Aktüerler; yatırımlarda, risk sınıflandırmada ve emeklilik planlarının oluşturulmasında matematiksel ve mesleki tecrübelerinden faydalanırlar. Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans Programı, riskin kaynaklandığı makroekonomik faktörleri analitik bir şekilde ortaya koyabilme, duyarlılık analizi ve simülasyon gibi yöntemlerle riski belirleyip ölçebilme, ilgili risklerin işletmelerin finansal amaçlarının gerçekleştirilmesine olan etkilerini ortaya koyabilme, belirginleştirilmiş riskin üstlenebilir olup olmadığına karar verebilme, risk önlemeye yönelik tekniklerin seçilebilmesi ve bu teknikleri uygulayabilme yeteneklerini kazandırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, gelişen ve değişen Türkiye koşullarında başarılı bir girişimden söz edebilmek için riskin üstlenilmesinin tek başına yeterli olmadığını; asıl başarının, riskin iyi yönetilmesi ile olanaklı olduğunu gösterebilmeyi amaçlamaktadır. Aktüerlik, sahip olduğu tüm bu özellikler sayesinde en önemli meslek grupları arasında yerini almıştır.

Mezunlarımız; sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzeri kurumlarda kariyer sahibi olabilirler.

Ayrıca 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yeniden düzenlenen müfredatımız ile Aktüeryal Bilirkişilik yapmak isteyen kişilere gerekli alt yapının sağlanması hedeflenmiştir.  Programımız; Hukuk Anabilim Dalı’ndan derslerle zenginleştirilen seçmeli ders havuzu sayesinde Aktüerya Bilirkişilik yapmak isteyen kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, ayrıca bilirkişi raporlarının müvekkillerinin davasını takip eden avukatlar ve adalete erişimi gerçekleştirecek olan hâkimler tarafından daha bilinçli olarak takip edilebilmesinin ve değerlendirebilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

 

 

Duyurular